Česky|English|По-русски

VIRTUAL TOUR

Canadian Medical Care
Praha 6, Veleslavínská 1/30

Ukázat na mapě
Pondělí: 08:00–18:00
Úterý: 08:00–20:00
Středa: 08:00–20:00
Čtvrtek: 08:00–20:00
Pátek: 08:00–18:00
Sobota: 09:00 – 14:00

Canadian Medical Care
Praha 4, V Parku 2308/8

Ukázat na mapě
Pondělí: 08:00–18:00
Úterý: 08:00–18:00
Středa: 08:00–18:00
Čtvrtek: 08:00–18:00
Pátek: 08:00–16:00

Canadian Medical Care
Praha 5, U Trezorky 921/2

Ukázat na mapě
Pondělí: 8:00-12:00 12:30-18:00
Úterý: 8:00-12:00 12:30-18:00
Středa: 8:00-12:00 12:30-18:00
Čtvrtek: 8:00-12:00 12:30-18:00
Pátek: 8:00-12:00 12:30-16:00

Jak máme otevřeno během letních prázdnin?

Jak máme otevřeno během státních svátků?

Lékarna Canadian Medical Care

Praha 4, V Parku 2308/8
Ukázat na mapě
Po – Pá: 7:30 – 18:30

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž primárním cílem je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Dříve byla tato zdravotnická disciplína označována také jako „léčba prací“. V zásadě jde o zachování si maximální soběstačnosti v běžných denních i pracovních činnostech a aktivitách volného času.

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je tedy smysluplná činnost či zaměstnávání, u dětí hra.

Ergoterapie u dospělých jedinců
 

 • Ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činnosti (hrubá a jemná motorika, senzomotorika, orientačně kognitivní funkce, možnosti komunikace).
 • Hodnocení a nácvik ADL (activites of daily living, běžné denní činnosti) – např. jídlo a pití, oblékání, osobní hygiena, příprava jídla, jednoduchý nákup, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku apod., a to pomocí strandardizovaných testů, pozorování, rozhovorů s klientem a jeho rodinou. V optimálním případě terapie probíhá v domácím prostředí.
 • Ergoterapie pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek, které s klientem zkouší v reálných situacích a provádí zácvik i s rodinnými příslušníky.
 • Na základě vyšetření a analýzy funkčních schopností ergoterapeut sestavuje krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností.
 • Zabývá se úpravami domácího a pracovního prostředí (oblast ergonomie).
 • Ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením.
   

Ergoterapie u dětí se formou hry zaměřuje na podporu jejich vývoje v těchto oblastech:
 

 • Běžné denní činnosti (ADL) – jídlo, pití, oblékání, použití toalety, lokomoce, pomůcky, úpravy domácího prostředí aj.
 • Hra a škola – úprava prostředí, možnosti stimulace pro aktivní zapojení HKK do hry, vhodné pozice pro hru, výběr hraček, možnosti grafomotoriky
 • Volný čas

Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání.

Ergoterapie je vhodná pro děti s DMO, ADHD, diagnózou způsobující problémy v oblasti motoriky HKK, s problémy v oblasti grafomotoriky, s diagnózou způsobující opoždění psychomotorického vývoje, s Downovým syndromem nebo jinou genetickou vadou, s problémy s krmením či poruchou polykání.

V CMC nabízíme tyto možnosti:
 

 • Ambulantní péče v CMC je vhodná pro konzultace s ergoterapeutem.
 • Home visit (domácí návštěva) je ideální pro pravidelné a déletrvající terapie. Výhodou je domácí prostředí, především u dětských klientů, kdy ve svém prostředí lépe spolupracují. Navíc můžeme provádět úpravy domácího prostředí přímo na místě.
 • Konzultace v MŠ, ZŠ, popř. na pracovišti – je optimální pro doplnění komplexní péče o klienta. U dětí je možná konzultace s učitelem, především v oblasti úpravy prostředí, vhodných aktivit pro stimulaci jemné motoriky a soběstačnosti i v oblasti grafomotoriky.
 • U dospělých klientů jde o úpravu pracovního prostředí z pohledu ergonomie.
   

Průběh ergoterapie v CMC:
 

 • Vždy na základě indikace lékařem.
 • Při první terapii ergoterapeut provádí vstupní vyšetření, stanoví si cíle a plán terapie, a to ve spolupráci s rodinou klienta. Četnost terapií je individuální – dle potřeby, případně na základě doporučení lékaře.
 • Dle potřeby během terapie probíhá spolupráce s lékaři (fyzioterapeutem, logopedem, psychologem), firmami poskytujícími kompenzační pomůcky, případně s dalšími odborníky.

Pokud chcete využívat nadstandardní péče lékařů v Canadian Medical Care, doporučujeme vám vybrat si některý z našich programů . >>>

Více o našich nadstandardních službách >>>

Pro objednání prosím kontaktujte naše call centrum na telefonním čísle +420 235 360 133 nebo nám zašlete objednávkový formulář

© 2017 Canadian Medical Care, s. r. o.